RC_01

RC_01

Liên hệ

18cm x 24cm, 20cm x 30cm, 30cm x 40cm, 40cm x 60cm, 50cm x 80cm, 60cm x 90cm, 80cm x 110cm
"Những bức ảnh cũ phai màu dần theo năm tháng, phai dần hình ảnh, không còn thấy rõ". Những nỗi âu lo hầu hết của tất cả mọi người. Hãy để SAFA giải quyết những âu lo đó qua phục hồi trên ảnh sơn mài bền vững hơn 20 năm, giữ được màu sắc, hình ảnh như ban đầu.
Chất liệu:
  • Ảnh sơn mài
Số lượng:
THUÊ TRANH

Các sản phẩm vừa xem

Đăng ký nhận thông tin